Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
贡杆 贡物
贡杆 贡物

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

贡物

[gong4 wu4]
癪
احترام;باج;تعظيم;تکريم;ججه;جزيه;خراج;درناوى;درناوی کول;ستاينه;سلمه;قلنګ;کلنګ;مننه;نمانځنه;تقديم;قدرونه;كلنګ;لمانځنه