Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
落下 落后 落泪 落的 落网
落下 落后 落泪 落的 落网

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

落泪

[luo4 lei4]
辅瞈
اوښکې تويول;پړنګېدل;پړینګ وهل;ژړل;ژړېدل;سورې وهل;کوړنجېدل;زارزار