Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[tiao2]

اوسنى;بانجو;بچى;بې تجربه;بې تجربې;پوړ;پېغلوټې;تازه;توته;چنګوټی;چيچيان;ځلمى;ځلمی;ځلميان;ځوان;ځوانان;خامکار;زرغون;زلمى;زلمی;زڼى;ژڼى;شين;شين رنک;صغير;غوره;ګونکر;کان کنونکی;کانکن;کچنوټی;کم تجربه;کمکی;کوتری;کوتی;کوچنى;کوکری;کونګرکی;کېچټ;کيچی;ناپوه كمزورى;نوى;وړوكى