Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
干咳 干坏 干扰 干旱 干梅 干涉 干燥 干的 干粮 干草 干部 干酪 干预 干饭
干草 干草垛 干草堆

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

干草堆

[gan4 cao3 dui1]
稦帮
اوزکی;بروټه;بوساړه;تیږه;(د ژرندې);ټوپى;ځاګۍ;خره;د ژرندې پل;دلى;رګ;غوزی;ګرګره;كوټه;دلۍ;ټوپ;کوده