Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
这个 这么 这些 这位 这儿 这是 这样 这种 这里 这项
这个 这么 这些 这位 这儿 这是 这样 这种 这里 这项

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

这儿

[zher4]
硂ㄠ
اوس;اوې;بيا;په دې ځاى كى;دالته;ددې;دغلته;دلته;دلې;دوري;شکر;ګنې;همدغلته;همدلته;يېلې;یېلې;ديلې;راپورته;خوا;راکښته;دېخوا