Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
雪亮 雪利 雪松 雪板 雪糕 雪花 雪茄 雪青
雪亮 雪利 雪松 雪板 雪糕 雪花 雪茄 雪青

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[xue3]

اورښت;اورېدل;اوريا;جم;واوره;واوره ورېدل;ورښت