Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
共事 共产 共享 共同 共和 共存 共计 共识 共谋
共同体 共同市 共同性

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

共同体

[gong4 tong2 ti3]
砰
اوډنګ;اوډنه;اوډون;تشکل;تشکيل;تنظيم;ټولنه;جامعه;جزو تام;جميعت;خلك;ډله;سازمان;قياسي واحد;ګډ مالكيت;هغه ټولنه چه په يوه ځاى كې سره او سى رسم ورواج او خوى يي سره ورته وى;عموميت;ګډون;اِشتراك;ګډوالى;يووالى