Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[chuo4]

اوڅار;ايسند;بارز;بديهي;بېوره;جلي;جوت;څرګند;ديدني;رډ بډ;رغ;رک;ښكاره;ښکاره;ظاهر;ظاهري;عامل;لايځ;ليدونی;نمودار;نمايان;ښکارندوی;ښکارند;جوتول;موهوم;صوري;هويدا;محسوس;لڅ