Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
令人
令人 令人惊 令人感 令人生 令人疲 令人讨 令人钦

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

令人感动的

[ling4 ren2 gan3 dong4 de5]
稰笆
اوبونه;اوبېدنګ;اوبېدنه;چدن;چودن;چوهن;حل;ګداز;ويلون;ويلونګ;ويلوونکی;ويلېدنګ;ويلېدنه;ويليېکېدنه;ذوب;سره کېده