Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
年会 年刊 年度 年成 年报 年级 年纪 年老 年轻 年青 年龄
年会 年刊 年度 年成 年报 年级 年纪 年老 年轻 年青 年龄

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

年老

[nian2 lao3]
ρ
اهوړ;دوره;زدۍ;زړېدل;زمانه;سپين ږيري کېدل;سن;عصر;عمر;منګ;پېړۍ;زړول;ګڼه ګوڼه;خزانېدل