Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
听不 听从 听侯 听便 听候 听写 听得 听见 听话 听音
听不 听从 听侯 听便 听候 听写 听得 听见 听话 听音

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

听话

[ting1 hua4]
钮杠
اهلي;بولډال;پوست غاړی;تابع;تابعدار;تر لاس لاندې;حلقه بکوش;خبرغږ;رام;فرمان وړونكى;فرمان بردار;لاس کوڅی;مطيع;منونكى;منونکی;منونی;فرمان وړونکی;حکم منونکی;غوږايښونى;غاړه وړونکی;خاکسار;مطاوع;خاضع;منی;منقاد;کمينه;سپېره مخ;عاجز