Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
花似 花俏 花儿 花冈 花卉 花叶 花商 花园 花圃 花圈 花岗 花序 花开 花式 花彩 花托 花押 花招 花朵 花样 花椰 花毡 花油 花火 花生 花癫 花盆 花窗 花粉 花色 花苞 花茎 花药 花萼 花蕾 花蜜 花衣 花费 花轴 花边 花钱 花钵 花饰 花香
花似 花俏 花儿 花冈 花卉 花叶 花商 花园 花圃 花圈 花岗 花序 花开 花式 花彩 花托 花押 花招 花朵 花样 花椰 花毡 花油 花火 花生 花癫 花盆 花窗 花粉 花色 花苞 花茎 花药 花萼 花蕾 花蜜 花衣 花费 花轴 花边 花钱 花钵 花饰 花香

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

花俏

[hua1 qiao4]
玁
انګيرل;اوب;اوهام;بوالهوسي;تجملى;تخيل;ترکېدل;تصور;تفنن;تلون;توهم;چورت;خوب;خوب ليدنه;خوب و خيال;خيال;خيال پلو;خيالى;ربلول;رويا;زړه کېدل;ښكلى;ګلالى;مينه;نخره ګر;نظريه;وښول په خيال كى ګرځول;وهم;مينتوب;مخيلات;انګېرل