Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
司令 司仪 司务 司法
司令 司仪 司务 司法

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

司令

[si1 ling4]

انګېرنه;برلاسی;برېدونکی;بولډال;بولندوی;تابعدار;جګړن;سرکرده;قوماندان;قومندان;کنډکمشر;لاس بری;فرمان دهي;متبوع;حاکمانه;زلند;قومانده