Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
英勇 英国 英寸 英尺 英文 英里 英镑 英雄
英国 英国化 英国的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

英国的

[ying1 guo2 de5]
璣瓣
انګرېزي;انګليس;انګليسي;بر تانوى;برتانوي;پېرنګی;دلويې بريټانيې او دهغې امپراتورى تبعه;فرنګى;برطانوي