Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
驮篮 驮鞍
驮篮 驮鞍

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

驮篮

[tuo2 lan2]
工膞
انډولۍ;پتورۍ;ټوکرۍ;ګوراچه;کاړۍ;کجاوه;کوارچه;کواره;کېڅۍ;کېسۍ;لويه ټوكرۍ