Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
陪伴 陪审
陪伴 陪审

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

陪伴

[pei2 ban4]
抄︸
انډيوال;بډه;ټل;ډنډي;زوجه;سخت;شريك;شريک;کورودانه;کورودانې;مشترک;مل;ملګرى;ونډى;ونډی;حصه دار;سهمدار;برخه;حريف;شريكول;شريكېدل