Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[peng1]

انتقاد;بحراني;پړتوب;پړنه;پړوالی;پړول;ترټل;ترټنه;تعزير;تعزيرول;تقبيحول;تنقيد;تنقيد کوونکی;تنقيدي;توبيخ;توتڼه;خو نیول;زورونه;سانسورول;عتاب;عيب نيول;غندل;غندنګ;غندنه;ګرمول;ګرمونه;ګرمېدل;ګرمېدنه;ګرمېده;ګرمېيل;ګوتنيونه;ګوته نيول;ګوته ور ته نيول;کره کتنه;کره کتونکی;کره کول;کره کوونکی;ټقونه;ډوګول;ټقول;رټنه;توړشک;مانه;تقبيح;پېغور;ګوت منډې;قدح;ګنهګارول;ګورول;ګله;غيبت;منکرتوب;رټل;ګرمه;پيغورول;محکومول;الزام;تهمت;د چا يا دكوم اِقدام پر خِلاف پرېكړه ليك خپرول_صادرول ;رسماً مُخالفت كول;رسماًترټل;نيوكه;نيوكه كول