Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
批发 批次 批注 批评
批评 批评家

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

批评家

[pi1 ping2 jia1]
у蝶產
انتقاد;بحراني;تنقيد;تنقيد کوونکی;تنقيدي;كره كتوونكى;ګوتنيونه;ګوته نيوونكى;کره کتنه;کره کتونکی;کره کوونکی;منتقد;منقد;ناقد;نقاد;نکته ګيري;انتقادكوونكى;كره كتونكى;نيوكه كوونكى