Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
爱吵 爱吹 爱国 爱情 爱慕 爱沙 爱游 爱的
爱慕的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

爱慕的

[ai4 mu4 de5]
稲紏
انتي تېز;تنکى;خبررسان;شخول;شفيق;شوقمن;عاشق;لطيف;لېوال;ليوال;مشتاق;مينه ناك;هغه چه يوه خبره ژرمنى;محبت آمېز;مُشتاق;مينه وال