Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
例会 例外 例如 例行 例题
例会 例外 例如 例行 例题

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

例题

[li4 ti2]
ㄒ肈
انتباه;توپ;سارى;ساری;سرمشق;عبرت;غبرت;مثال;نظير;نمونه;مودل;پټۍ;مثل