Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吁! 吁求
吁! 吁求

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

吁!

[xu1]
!
آمودود;پټه خوله;تېزېدل;چپايي;چپه چوپیا;چپول;چوپ والی;چوپتوب;چوپتيا;چوپول;خاموشي;ږلى كول;سکوت;غلې غليا;غلي كول;غليا;غليتوب;قنوت;كرارول;كرارېدل غلي كېدل;کرارتيا;کمڼوالی