Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
晒印 晒台 晒图 晒干 晒斑 晒熟
晒印 晒台 晒图 晒干 晒斑 晒熟

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

晒干

[shai4 gan1]
盼
( دمشكلاتو سره );اموخته كول;بلدول;خوندوركول;روزګار;زمان;زمانه;ساتل;عادتول;فصل;مساله اچول;موسم;وچول;پسل;مهال;حين