Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
竞技 竞赛 竞选
竞技场

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

竞技场

[jing4 ji4 chang3]
膙м初
( دمسابقو عمل );اکاړه;ډګر;سيمه;عرصه;ميدان;معرکه;صحنه;ساحه;ځغلا;بازار;د سوک لوبې ډګر ;دالان;سالون;غولی;لوبغا_ لی