Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
烤干 烤架 烤炉 烤面
烤干 烤架 烤炉 烤面

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

烤干

[kao3 gan1]
疦
الوى كول;الوی کول;تغنول;ټنډورول;ډاډه کول;سوزول;ګارول;کبابول;منډو;نينې كول;وچول;وريتول;وريتېدل