Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
答应 答覆 答辩 答问
答应 答覆 答辩 答问

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

答辩

[da2 bian4]
氮臛
اما;ايله;ايله بيله;ايله په ايله;بښنه غوښتل;بي له;پرته;په سختی;چپ له;خو;خو بيا هم;خودومره ده چې;زر;زعم;سره;سره زر;صرف;صرفأ;طلا;فقط;كه نه;لاکن;لكين;لېکن;ليکن;مازې;مګر;مګر ويل;منګر;ولې;وليکن;يوازې;بلکه;ولېک