Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
乱切 乱刺 乱割 乱动 乱子 乱忙 乱的 乱糟 乱纷 乱说 乱跳 乱闹
乱切 乱刺 乱割 乱动 乱子 乱忙 乱的 乱糟 乱纷 乱说 乱跳 乱闹

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

乱忙

[luan4 mang2]
睹Γ
المسور;بې تابي;بې صبري;بې قراري;بېحوصلګي;پرېشاني;پلټندی;تپا;تپېدل;ترتابي;تړتک;تلاتوب;تلوسه;خرخښه;دغدغه;عصبانى حالت;كړېدل;لاس او پښې وهل;لاس او پښى وهنه;ناارامه كېدل;ناكراره كېدل;ناكرارى;منجېدل;وسواسي