Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
孤儿 孤单 孤注 孤独 孤立 孤零
孤注一

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

孤注一掷

[gu1 zhu4 yi1 zhi4]
﹖猔耏
( دلږوخت دپاره بيدېدنه );پړميښى;ټيک;جمع;حاصل جمع;سترګه پټونه;کرک;کورک;مبلغ;هغه ټوټه چې مخ يې دوړيو پت ولرى;وړين استر;يوه سترګه خوب;پت