Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
我们 我国 我自
我们 我国 我自

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

我国

[wo3 guo2]
и瓣
اکر;امت;اولس;اوېجه;اويجه;آويجه;بوږه;ټاټوبى;جمهور;ځمکه;څنګه والی;حوضه;خاوره;دولت;زمکه;سرکار;سيمه;عسکري عمليات;علاقه;قام;قوم;ګړ;كلى;ګنوار;کام;ملت;ملک;ممالک;مملکت;مېنه;هېواد;هيواد;وطن;ديار;دهاتي;دېس;سرزمين;اراضي;ولکه;لسته;کشور;لته;اقليم;بلد;دښار لمن;كلى ;ولس