Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
认出 认真 认知 认领
认出 认真 认知 认领

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

认知

[ren4 zhi1]
粄
اقرارکول;اقرارېدل;قايلېدل;قبلول;قبولول;منل;اقرارول;معرفي;هو;اجازه ورکول;اقرار کول;تصديقول;ځواب ورکول