Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
私产 私吞 私房 私立 私语
私产 私吞 私房 私立 私语

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

私语

  1. [si1 yu3]
    ╬粂
    افواه;انګازه;انګروزه;انګه;انکور;اوازه;بنګېدل;پس پسې;پس پسې كول;ترنم کول;تړک;ټنټنا;چورړت;چوک چوکه;ډنډا;زمزمه;زمزمه كول;زمزمه کول;زومېدل;زونګه;سغېدل;شايعه;شرهار;غږ;ګڼژی;ګنګوسه;ګنګوسى;ګونګسى كول;ګونګوسه;کړتې کول;کړکړ;مانه;خارخوړۍ;جړ
  2. [si1 yu3]
    ╬粂
    افواه;انګازه;انګروزه;انګه;انکور;اوازه;بنګېدل;پس پسې;پس پسې كول;ترنم کول;تړک;ټنټنا;چورړت;چوک چوکه;ډنډا;زمزمه;زمزمه كول;زمزمه کول;زومېدل;زونګه;سغېدل;شايعه;شرهار;غږ;ګڼژی;ګنګوسه;ګنګوسى;ګونګسى كول;ګونګوسه;کړتې کول;کړکړ;مانه;خارخوړۍ;جړ