Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
房产 房前 房子 房屋
房屋之

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

房屋之平顶

[fang2 wu1 zhi1 ping2 ding3]
┬ぇキ郴
( دكوڅې تر سطحې );پرې ايستل;پرېيستل;تنګاجه;تنګاچه;تنګاڅه;تيراس;چوتره;چوکول;چونتره;څملول;دکانچه;دوكانچه برنډه;دونکاچه;دېره;ډاګۍ;ډبډ;ډييه;را پرې ايستل;سپاچه;سپانچه;سروته;سکو;لاندېستل;ماتاوۍ;يو شمېر كوونه چې جګ جوړ شوى وي;يوه كوڅه چې داسې كورونه پكښې جوړشوي دي;منډو