Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
防卫 防守 防御 防水 防波 防火 防空 防腐

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

防 ... 的

ň ... 
( دكتاب يا عكس لومړى چاپ چې دهغه له مخې غلطي اصلاح كيږي);( مانع );اثبات;اثباتول;اثباتېدل;ازمايښت;آزمون;پروف;ترنز;تمسک;ثبوت;حجت;خام کوک;دستاوېز;دليل;رښتمني;سپيناوی;سپينی;عايق;لاسوند;نښه دنه تيريدو وړ;رښتننى;دلالت;وند;زبادون;نښه