Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
的确 的话
的确 的话

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[di4]

آفاقي;انفجار;باتور;باره;بختيالي;په نښه کول;څارګري;ځان غړول;خبر;خپرول;خميره کېدل;خوشحال;ډوره کول;زخه;(په);کول;طاقت فرسا;عقده;عملي کېدل;عيني;غايه;غرض;فيوډالي;قانونپوه;ګروېږونکی;کاټول;کوپول;لګيا کېدل;مرام;مطالب;مطلب;مقصد;مقصود;منظور;موخه;نښه نيول;نصب العين;هدف;امل;قراول;کراول;ځری;زنګون;متوجه;توجيه