Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
提供 提升 提名 提溜 提炼 提示 提箱 提纲 提论 提请 提防
提供 提升 提名 提溜 提炼 提示 提箱 提纲 提论 提请 提防

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

提防

[ti2 fang2]
矗ň
اعتنا;التفات;باک;بېداري;پام;پام کول;پامته داري;پاملرنه;پتاڼ;پتڼ;پټن;پرداخت;پروا;پسونی;پښې;(پسې لوڅول);ترصد;توجه;څار;څار کوونکی;څارند;څارنه;څارو;څاروال;څارونکى;څاری;څاړ;څاو;ځير توب;خبردار;دقت;لټول;مبالات;هه;ها