Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
投保 投击 投去 投射 投影 投手 投掷 投标 投石 投票 投胎 投资 投降
投保 投击 投去 投射 投影 投手 投掷 投标 投石 投票 投胎 投资 投降

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

投击

[tou2 ji1]
щ阑
اظهارول;اېښودل;ايښودل;ايښول;برآوردول;په پښوکول;په سر کول;پورې وهل;تخته کول;ټکوهل;ټومبل;ټيټکې وهل;چخول;ځای پر ځای کول;ځايول;څرګندول;څملول;درينګل;ږدل;زنل;کښېښودل;کښېښوول;کېږدل;کېښودل;کېښول;ويل;انبارول;ادرم;ډېرۍ;غوړول;توغول;کښېنول;تکيه;پوښول;اړ ايستل;تپل;ځورول;ژباړل;كارول;وړاندې كول;يوكار ته روانېدل