Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[37043]

( دغلې دپاره );امبار;انبار;برتي کول;بشپړ;پوره;تام;تراټه;ډبالی;سلامت;سوټ;ښوره;شجيع;غسل;ګودام;ډامبوری;کمبه;خمبه