Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
管乐 管制 管区 管口 管子 管家 管尖 管弦 管猎 管理 管组 管辖
管辖 管辖区 管辖地 管辖权

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

管辖区域

[guan3 xia2 qu1 yu4]
恨烈跋办
 حد;امېدواره;امېندواره;اومېنواره;بارداره;برابله;ټك;ټنډه;چم;حامله;حريم;حوزه;سيمه;ناحيه;حد