Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
进一 进位 进出 进刀 进化 进口 进大 进接 进料 进步 进行
进一步

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

进一步

[jin4 yi1 bu4]
秈˙
اضافګي;اضافه تر;اضافي;بوڼهار;بېرګال;پر مخ بېول;پړوپی;پشپړوونکی;پلاڼه;په زياته انډازه;تېرمهال;چاريک;چمړۍ;ځګلانه;ځلون;خيګ;رابیا;ربع;زک;ژی;سر بېره پردې;علاوه;غړکه;غوژی;ګوپړی;ليرى;مساعدول;مساعدت