Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
端壮 端庄
端壮 端庄

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[duan1]

اصولي;بابېز;باقاعده;په حساب برابر;په قاعده برابر;جټکانه;سم;سمدودی;عادى;عادي;قياسي;لاس;(یو);لېوی;متحد;متحده;متداول;متعارف;متفق;مرتب;معيارى وسله وال عسكر;منظم;منظم يورنګ يوشان;وړ مناسب;قادروي;سيستماتيکي;راست;نوبتي;منتظم;مطرد;دايمي;دايمي عسكر;دايمي غړى;رسمي;له مقرراتوسره سم;مُرتب;معياري