Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
血亲 血块 血晕 血栓 血案 血液 血清 血红 血缘 血肉
血亲 血块 血晕 血栓 血案 血液 血清 血红 血缘 血肉

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

血液

[xue4 ye4]
﹀睪
اصل;ترانسفوژن;توكم;دژوندوينه يا پخپله ژوند خټه;وينه;سکه;سکنی;صلبي;خون;ئيني;جاکی