Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
懒惰 懒散
懒惰地 懒惰鬼

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

懒惰鬼

[lan3 duo4 gui3]
胕磌碍
( دښوونځي;بجړا;بېځنځه;پستي;پوخله;پېړمن;ټمبل;ټنبل;جړامبو;دفتر;شړم;شلت;غايب;غيابي;غيرحاضر;کاهل;کرځ;کهال;کوټه ګرم;لټ;لټېره;له كاره غاړه غړونكى تښتيدونكى;ناسوب;وظيفې اونوروته )