Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
烟囱 烟子 烟气 烟灰 烟草
烟囱 烟子 烟气 烟灰 烟草

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

烟气

[yan1 qi4]
废
اصلا";تړاس;توروبور;تېل;جوهر;څوز;ذات;رښ;غاز;ګاز;ګيس;ګز;متان;غازي;ګېس;پرنجونکی;لوګى