Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
提供 提升 提名 提溜 提炼 提示 提箱 提纲 提论 提请 提防
提供 提升 提名 提溜 提炼 提示 提箱 提纲 提论 提请 提防

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

提示

[ti2 shi4]
矗ボ
( دستيج په سر لوبغاړو ته );ارمتى;اشاره وركول;انټر;اوسکارل;باټ ورکول;پارول;پر شا ټپول;په زغرده;په ګړندي توب;پورته كول;پيڅ پورته کول;پيمخی;تشکارول;تشويقول;تکاثف;تنبل;توبه ايستونکی;توری;توشول;تومبار کول;تېز;ټونګ وركول;جلت;چابک;چاخ;چټك;چټک;چړه;چست;ځغلند;څنګ کول;روماتيزم;روى;زرترزره;سمدلاسه;شا;(په);ټپول;شايعه;شکاک;قسماقسم;ګرځندی;ګړندى;ګړندی;کڼوالی;لمسول;لمن;( ور ته );وهل;متی;چکور;څڅبېکی;مزی;ليول;چټكول;هڅول