to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]

سپرپوست

[(سَ پِ رْ. پ و سْ تْ)]
بچار "سر پوست".
Synonym: سَپِرپوست
^ top of page