to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]

سیاھلک

[(سْ- یَا- ھَ لُکْ)]
سْیاہ چَک، سْیاہ رنگ. مُرگے: ھراں سْیاھلُک ، ھری سْیاھلُک.
Synonym: سْیاھلُک
^ top of page