Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
持不 持久 持异 持有 持球 持续
持不 持久 持异 持有 持球 持续

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

持有

[chi2 you3]
Τ
اټالول;اخته کول;اړېدنه;استدراک;اشغالول;برداشت;بوختول;بيړيولا ندنۍ برخه چې هلته مال اوسامان ايښودل كيږي;پاتې کول;پاتې کېدل;پانه;پايېدل;پښې کلکول;په ياد لرل;پوهاوی;پوهېدنه;پوهېده;تاب راوړل;تصرف کول;تصرفول;تلقي;تم كول;تنوع;توقيف;جار ايستل;چارواکی;ځايول;څکېړل;خوندي كول;درلل;درلودل;ډيلول;راګرزول;ږغرول;ساتل;ساتنه کول;ستنول;سلطه;سيارل;سيول;شپيته;طى;ګرځول;ګيرېدنه;کټ کول;لاندې کول;لرل;لګيا کول;نيول;والساکېټ;کهنه;خېټه;ځایول;غولى