Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
耐心 耐洗 耐烦 耐用
耐心 耐洗 耐烦 耐用

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

耐心

[nai4 xin1]
瑻み
اتيتی;پېڅ;پېڅنه;پېڅی;تاب;تحمل;تګا;توخته;تيرونه;چړوسي;خوښه;رضا;رغا;زغم;زغمنګ;زغمنه;زغمه;زغمون;ساخولتيا;سترګې پرې پټونه;سرسختي;سکته;سهنګ;سهنه;سهه;سهېدنګ;سهېدنه;صبر;طاقت;ګڼېدل;ګوزاره