Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
联合 联想 联盟 联邦
联邦 联邦的 联邦调

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

联邦的人

[lian2 bang1 de5 ren2]
羛ü
اتحادى;دتړون;فدرالي;فډرالى;فېدرالي;فدرال;اتحادي;مركزي حكومت;هغه دولت چې له څوهيوادونو يا ايالتونو جوړ وي.