Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
巡洋 巡航 巡警 巡逻
巡逻 巡逻车

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

巡逻车

[xun2 luo2 che1]
ǖ呸ó
( چه دراډيو په ذريعه له خپل مركز سره په تماس كې وى);دپوليسو دګزمي ګ موټر;سپكه جنګى بېړۍ;کروزر;جنګي بېړۍ