Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
授与 授意 授权 授粉 授精
授与 授意 授权 授粉 授精

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

授与

[shou4 yu3]
甭籔
اجاره;اختصاص ورکونه;امتياز;اميانۍ;امياني;انګېرل;بخښل;بښل;بورس;تخصيصول;تقاوي;تېلۍ;تېلی;حاضرېدل;ځانګړول;حدس وهل;داد;سرپوراينه;ښندنه;عطاکول;فرضول;قبلول;قبولول;قياسول;ګمان کول;ګڼل;کڅوړه;منل;ور بښل;ور په برخه کېدل;وركول;عطا;ګرانت;هبه;لورېدل;ښندل;کمک;جائز;مدد